11/03/2009
Рекомендації КРВ в Великобурлуцькому районі

З метою посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення та поліпшення умов оплати праці працівників бюджетної сфери  Державою приймається цілий комплекс заходів. Одним з кроків в цьому напрямку є впровадження Державної програми на 2005-2012 роки з виділенням коштів державного бюджету на реструктуризацію заборгованості 1997-2002 років з виплат, передбачених ст.57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам навчальних закладів, дію якої було призупинено законами України про державний бюджет протягом декількох років.
З Державного бюджету України на зазначену мету щороку спрямовується           понад 600 млн. грн. бюджетних коштів.
Порядок погашення кредиторської заборгованості державного бюджету педагогічним і науково – педагогічним працівникам навчальних закладів та установ освіти з виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2005 №934. (Далі Порядок № 934).
З огляду на означене, починаючи з 2006 року, питання щодо правильності нарахування виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів» набуває актуальності.
Кредиторська заборгованість Державного бюджету України з виплат, передбачених ст.57 Закону України “Про освіту” педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам навчальних закладів, є обов’язковою до погашення і погашається протягом п’яти років, шляхом включення цих видатків відповідними Законами України про Державний бюджет України, починаючи з 2005 року, у вигляді окремих цільових субвенцій з Державного бюджету України відповідним місцевим бюджетам за КПКВ 2211020 або безпосередньо з Державного бюджету України за КПКВ 2201450 для категорії працівників, що фінансуються з Державного бюджету України.
З метою удосконалення бюджетної класифікації та здійснення виплат наказом Міністерства фінансів України від 15.08.2005 № 554 «Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації», додатково внесено код функціональної класифікації 070809 «Здійснення виплат, визначених Законом України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів», згідно з яким здійснюється фінансування установ та закладів з місцевих бюджетів.
При нарахуванні виплат спочатку  визначається склад посадових осіб відповідно до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963.
При цьому необхідно пам’ятати, що згідно з Порядком виплати надбавок за вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78,  до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька робота обсягом не менше, ніж 180 годин на рік. Тут враховуються накази на розподіл педагогічного навантаження та тарифікаційні списки.
Загальна сума нарахованої кредиторської заборгованості, пред’явлена до відшкодування державному бюджету, має бути підтверджена нарахуваннями у розрізі кожного педагогічного працівника установи.
Проведеною ревізією у відділі освіти Великобурлуцької РДА встановлено , що недотримання вимог  Порядку  погашення зазначеної кредиторської заборгованості державного бюджету призвело до недостовірності  кредиторської заборгованості за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності по цих виплатах на загальну суму 881,77тис.грн., а саме: за даними первинних документів завищено нарахування заборгованості в сумі 880,11тис.грн. і поряд з цим встановлено  її заниження з причин проведення нарахувань окремим педагогічним працівникам у занижених розмірах на суму 1,66 тис.грн.
Слід звернути увагу на те, що надбавка за вислугу років нараховується за період із січня 1997 року по серпень 2002 року залежно від стажу роботи відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково – педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 року №78, а допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки – за період із січня  1998 по серпень 2002 року. Виплати нараховуються за фактичний час роботи протягом зазначених періодів виходячи з посадових окладів (ставок) та з врахуванням того, що у 2001 році та протягом січня – серпня 2002 року виплата надбавок за вислугу років проводилася в обсязі 50 відсотків до розмірів, визначених абзацом восьмим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», а виплата допомоги на оздоровлення – в розмірі 40 відсотків місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки. Не врахування цих фактів при нарахуванні зазначеної заборгованості  приводить  до завищення кредиторської заборгованості.
Крім того, згідно з п.3-2  Порядку № 934 страхові внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на виплати не нараховуються. Відрахування, передбачені законодавством з виплат, здійснюються в установленому порядку.
Правильність відображення за бухгалтерським обліком нарахованої заборгованості наведено у листі Державного Казначейства України від 13.10.2005 р. № 07-04/1943-8581 «Про відображення у нормах фінансової звітності виплат, нарахованих відповідно до постанови КМУ від 19.09.2005 № 934.” Нараховані суми виплат віднесені на видатки у 2005 році за формою 2 «Звіт про виконання загального фонду кошторису» за відповідним кодом класифікації видатків.
Ревізіями встановлюються факти, що кредиторська заборгованість станом на 01.01.2006 в установах, що одержують фінансування цих виплат прямо з державного бюджету, обліковується на рахунку 675 «Розрахунки з іншими кредиторами», а не на рахунку 661 «Розрахунки з нарахування заробітної плати», як то зазначено в листі.
Крім того, при нарахуванні надбавок за вислугу років не всіма установами враховуються спільні роз’яснення, надані Міністерством фінансів та Міністерством освіти і науки від 30.11.2005 № 1/9-681 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Державним казначейством України, п. 17 якого передбачено, що перерахунок зазначених надбавок за час перебування працівників у щорічних відпустках протягом 1997-2002 років не здійснюється, оскільки вказані виплати визначені кредиторською заборгованістю Державного бюджету України, погашення якої є разовою виплатою державного бюджету. Пунктом 2 абзацу 2 Порядку № 934 зазначено, що виплати нараховуються за фактичний час роботи.
Таким чином, порушенням п.2 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 19.09.2005 №934, є те, що зазначені виплати в окремих випадках нараховуються педпрацівникам не за фактичний час їх роботи впродовж 1997-2002 років, а методом обрахунку по тарифікації, наслідком чого є зайве нарахування надбавок за вислугу років.
Недотримання вимог пункту 1 статті 11 Закону України від 09.07.2003  № 1058-ІV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» призводить до зайвого нарахування внесків до Пенсійного фонду на виплати особам, які на момент нарахування зазначених виплат (як визначено раніше нарахування здійснювалось в грудні 2005 року) не працювали на підприємстві, а були звільнені.
Ще одним з типових порушень є нарахування та виплата грошової винагороди  за сумлінну працю  і зразкове виконання службових обов’язків за 1997 –  2002 роки (нарахування якої Порядком не передбачено взагалі), що також призводить до порушення п.4 Поряду №934, та незаконних витрат або завищення кредиторської заборгованості.
Погашення заборгованості з виплат, установлених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України  “Про освіту” щодо безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням визначено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2005 №679 “Про затвердження Порядку погашення кредиторської заборгованості державного бюджету з виплат, установлених абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України “Про освіту” щодо безоплатного користування житлом з опаленням і освітленням”, згідно якого заборгованість нараховується за період: 2000 рік,  2001 рік, 2003 рік  та 6 місяців 2004 року за документами, які підтверджують оплату відповідних комунальних послуг у вищезазначений період та з врахуванням довідок про призначення (не призначення) субсидій.
                        
 

Головний  контролер - ревізор
 КРВ в Великобурлуцькому районі
 Зотова Л.О.