07/04/2020
Результати аудиту виконання у Харкові бюджетної програми «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»
Результати аудиту виконання у Харкові бюджетної програми «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»

 Фахівці Північно-східним офісом Держаудитслужби провели державний фінансовий аудит виконання Департаментом праці та соціальної політики Харківської міської ради бюджетної програми „Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” за період з 01.01.2017 по 30.09.2019 року.

Аудиторами встановлено, що на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Харкова (далі - ЦСССДМ) на 2017, 2018 та 9 місяців 2019 року Департаментом фактично виділено суму 7,1 млн грн, 9,3 млн грн та 8,4 млн грн відповідно по роках.

Підсумовуючи результати проведеного аудиту, можна зробити висновок, що в цілому дії Департаменту та закладів, що належать до сфери його управління направленні на виконання мети та завдань досліджуваних бюджетних програм.

Проте, в результаті проведеного аудиторами аналізу встановлено, що нагальним у сфері надання соціальних послуг мешканцям міста Харкова постає питання оптимізації мережі наявних центрів соціальних служб, що сприятиме удосконаленню соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, підвищенню ефективності та якості надання соціальних послуг.

За результатами проведеного дослідження, інформацію про мережі центрів соціальних служб інших регіонів держави є необхідність реорганізації діючої системи на базі Центру „Довіра” шляхом злиття відділів у районах міста Харкова.

За розрахунками аудиторської групи при проведенні оптимізації вищевказаних закладів, створенні нової структури, можливе досягнення економічного ефекту у майбутньому розрахунково лише у 2020 році на загальну суму 384,88 тис. гривень.

Крім того,  під час аудиту встановлено, що у періоді, який досліджувався, кошти загального фонду місцевого бюджету спрямовувалися виключно на поточні видатки Центру „Довіра” та районних центрів соціальних служб, на капітальні видатки виділялися кошти лише у 2019 році та становив 0,12 % від загального обсягу здійснених видатків.

Отже, низький рівень оновлення матеріально-технічної бази ЦСССДМ, неналежне фінансування та не забезпечення потреби в її оновленні може призвести до зниження якості надання ними соціальних послуг.

Більш детально, з аудиторським звітом Ви маєте можливість ознайомитись на сайті Державної аудиторської служби України у розділі: Аудиторські звіти за 2020 рік.

Зважаючи на результати проведеного аудиту та для підвищення ефективності витрачання коштів місцевого бюджету, Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, рекомендовано проведення реорганізації шляхом злиття або приєднання районних у місті Харкові ЦСССДМ з Харківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді „Довіра” та розробити та методологічні підходи по здійсненню спільної діяльності підтримки сім’ям, дітям та молоді, які опинились у обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Прес-служба Північно-східного офісу Держаудитслужби.