06/05/2020
Результати аудиту селищного бюджету селища Васищево.
Результати аудиту селищного бюджету селища Васищево.

Фахівцями Північно-східного офісу Держаудитслужби проведено державний фінансовий аудит селищного бюджету селища Васищеве Харківського району Харківської області за період з 01.01.2016 по 30.11.2019 року.

Завданням державного фінансового аудиту був пошук резервів наповнення дохідної частини бюджету селища та надання пропозицій щодо ефективного використання бюджетних коштів та управління ресурсною базою громади.

За результатами державного фінансового аудиту встановлено фактори, які не спряли наповненню дохідної частини селищного бюджету та підвищенню рівня соціально-економічному розвитку територіальної громади, а саме: недотримання нормативно правових актів, що регулюють визначення розміру орендної плати за використанням земельних ресурсів, селищним бюджетом втрачено розрахунково доходів від орендної плати за землю в загальній сумі 122,5 тис. гривень.

Неузгодженість дій органів місцевого самоврядування з податковими органами призводить до зменшення надходжень до селищного бюджету транспортного податку, розрахунково, на загальну суму 72,9 тис. гривень.

Недостатній контроль щодо правильності проведення розрахунку вартості пайової участі та невикористання в повній мірі існуючих можливостей щодо мобілізації фінансових ресурсів зі сплати інвесторами (замовниками) пайової участі не сприяє максимальному наповненню селищного бюджету, внаслідок чого за досліджуваний період бюджетом втрачено фінансових ресурсів на суму 51 тис. грн та упущено вигоди на суму 0,9 млн гривень.

     Не прийняття управлінських рішень керівниками установ при плануванні та затвердженні штатних одиниць, які більше одного року не заповнювалися, та отримання асигнувань за вказані посади, з подальшим використанням відповідних коштів на заохочувальні виплати, призвело до неефективних витрат коштів селищного бюджету на суму 1,1 млн гривень.

Не укладання договорів з органами місцевого самоврядування інших адміністративно-територіальних одиниць про передачу міжбюджетних трансфертів щодо фактично понесених витрат пов’язаних з виїздами на гасіння пожеж та інше, спричинило додаткове навантаження на селищний бюджет у сфері забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони на суму 756,4 тис. гривень.

Не запровадження селищною радою дієвої системи контролю за витрачанням бюджетних коштів, привело до недостатнього моніторингу цін на ринку продуктів харчування, що не дало можливості з економити фінансові ресурси на суму 537,2 тис. грн та встановлено використання бюджетних коштів при проведені ремонтно-будівельних робі з порушенням законодавства на суму 117,6 тис. гривень.

Більш детально, з аудиторським звітом, Ви маєте можливість ознайомитись на сайті Державної аудиторської служби України у розділі: Аудиторські звіти за 2020 рік.

З метою забезпечення дотримання вимог бюджетного законодавства при формуванні та виконанні селищного бюджету, зникнення необґрунтованих втрат, врахування усіх можливих резервів зміцнення ресурсної бази бюджету, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів Північно-східним офісом Держаудитслужби надано пропозиції щодо усунення негативних чинників у діяльності Васищевської селищної ради.

Прес-служба Північно-східного офісу Держаудитслужби.